پردیس الزهرا (س) سمنان

ریاست

نام و نام خانوادگی سرپرست پردیس

محدثه پاک نظر

مدرک تحصیلی

دکتری

رشته تحصیلی

ریاضی

شماره تماس

023-33361709-11

 

 


نظرات کاربران