پردیس الزهرا (س) سمنان

معاونت توسعه منابع و امور دانشجویی

 

نام و نام خانوادگی              

حسن محمودی           

مدرک تحصیلی

دکتری

رشته تحصیلی

ریاضی

شماره تماس

023-33361709-13

023-33332842

 


نظرات کاربران